^Back To Top

.

mod.

Baza danych

Nowa sygnatura

Dawna sygnatura

Nazwa akt

Daty skrajne

Opis zawartości

Uwagi

ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące budynków kościelnych (1939-1949)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące budynków kościelnych (1950-1984) Fotografie, rachunki roczne  
ADK AAP 1. III Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące budynków kościelnych (1981-1983) Projekty, szkice sytuacyjne  
ADK AAP 2. V Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące rachunków kasy kościelnej (1956-1968) Rachunki roczne  
ADK AAP V Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące kościoła (1948-1987) Dekret zmiany granic parafii Baranów-Kępno (abp. W. Dymek 1948 r.); Dekret zmiana granic parafii Baranów-Grębanin (abp. A. Baraniak 1961 r.); Dekret zmiana granic parafii Baranów-Grębanin abp. A. Baraniak 1971 r.); Dekret zmiana granic parafii Słupia p. Kępnem i Baranów abp. J. Stroba 1987 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie - Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków .wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja -1972    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące zmiany księży (1945-1957) Spis inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące zmiany księży   (1955-1992) Fotografie, inwentarz majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące wizytacji pasterskich (1949-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące legatów kościoła (1947-1948)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1958) Księga wieczysta (odpis)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące beneficjum proboszcza -1991 Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące spirytualia kościoła (1946-1966)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące spirytualia kościoła (1966-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące gruntów kościelnych (1946-1989) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP II Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące Rady Parafialnej (1945-1965)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie, dotyczące cmentarza parafialnego (1946-1974) Projekt kaplicy cmentarnej, fotografie, mapki  
ADK AAP 3.II Akta Parafii pw. Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Baszkowie, dotyczące wizytacji pasterskich (1947-1991) Sprawozdania wizytacyjny, programy wizytacji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Baszkowie, dotyczące majątki beneficjum proboszcza (1951-1969)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Baszkowie, dotyczące gruntów (1945-1958) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Baszkowie, dotyczące kasy kościelnej (1946-1969) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Baszkowie, dotyczące generalia kościoła (1948-1964) Dekret zmiana granic parafii Wyganów-Baszków (abp. W. Dymek 1948 r.); Dekret zmiana granic parafii Baszków-Kobylin (abp. A. Baraniak 1964 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Baszkowie, dotyczące majątku kościoła parafialnego (1949-1951) Księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Baszkowie, dotyczące spiritualia (1946-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Baszkowie, dotyczące Rady Parafialnej (1947-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Baszkowie, dotyczące cmentarza (1946-1970) Plan orientacyjny  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Baszkowie, dotyczące budowlane (1947-1985)    
ADK AAP 3.I Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące cmentarza w Benicach. (1939-1985)    
ADK AAP III Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące kościoła (1963-1990) Dekret zmiana granic parafii Lutogniew-Benice (abp. J. Stroba 1990 r.)  
ADK AAP 4.I Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące spirytualiów kościoła. (1902-1988)    
           
ADK AAP 4.II ? Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące budynków kościelnych. (1932-1990) Szkice, mapki  
           
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące rady parafialnej (1946-1966)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące zmiany księży i tradycji majątku (1947-1988) Protokoły z tradycji mienia kościelnego, spis inwentarza kościoła, fotografie, opis kościoła  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (1947-1990) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące budynków kościelnych (1947-1954) mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące rachunków kościoła parafialnego (1946-167) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące gruntów kościelnych (1947-1973) Akt notarialny, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące gruntów kościelnych (1945-1973) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP I-II Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące rady parafialnej brak    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1965) Wyciągi z matrykuły, mapki, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Benicach, dotyczące majątku beneficjum proboszcza (1990-1991) Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP 3.I Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące majątku kościoła parafialnego w Biadkach. (1950-1958)    
ADK AAP 3.II Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące majątku beneficjum proboszcza (1949-1991) Mapki, księga wieczysta, wyciągi z matrykuły  
ADK AAP 5.II Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące budynków kościelnych (1970-1985) Fotografie, projekt szkicowy kościoła  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące gruntów kościelnych. (1946-1958) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące budynków kościelnych (1946-1949) Fotografia, mapki, kosztorys budowy kościoła  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące spiritualia kościoła (1946-1968)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące spiritualia kościoła (1968-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące generalia parafii (1948-1953) Dekret zmiana granic parafii Biadki-Krotoszyn (abp. W. Dymek 1948 r.); Dekret zmiana granic parafii Janków Zaleśny-Biadki (abp. W. Dymek 1951 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące etatu i rachunków (1946-1971) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące rady parafialnej (1945-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące wizytacji pasterskich (1947-1990) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące cmentarza parafialnego (1947-1959)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Izydora Oracza w Biadkach, dotyczące zmiany księży i tradycji (1946-1991) Fotografie, spis inwentarza kościelnego  
ADK AAP III Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące kościoła (1952-1987) Dekret zmiana granic parafii Ociąż-Biskupice Ołoboczne (abp. W. Dymek 1952 r.); Dekret opieka duszpasterska na pograniczu parafii Ociąż i Biskupice Ołoboczne (abp. A. Baraniak 1977 r.); Dekret opieka duszpasterska na pograniczu parafii Ociąż i Biskupice Ołoboczne (bp. M. Przykucki 1977 r.);  
ADK AAP 8.I Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące wizytacji pasterskich (1947-1992) Sprawozdania wizytacyjne, spis inwentarza, fotografie  
ADK AAP 9.I Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1934-1992)    
ADK AAP 10.IV Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące rachunków kasy kościelnej (1954-1961) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące zmiany księży (1945-1991) Fotografie, spis inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące budynków kościelnych (1948-1976)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące majątkowe kościoła (1947-1958) Mapki, wyciągi z matrykuły, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące majątkowe parafii (1990-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące cmentarza (1982-1985) Kosztorys  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące rady parafialnej (1945-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych, dotyczące gruntów kościelnych (1947-1992) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP 29.I Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Bogdaju, dotyczące zmiany księży i tradycji majątku (1939-1988) Fotografie, spis inwentarza kościelnego, protokoły z tradycji mienia kościelnego  
ADK AAP 17.I Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Bogdaju, dotyczące spiritualia (1939-1978) Fotografia, szkic  
ADK AAP 30.I Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Bogdaju, dotyczące budynków kościelnych (1939-1989) Projekty budynku plebani, szkice sytuacyjne  
ADK AAP 18.I Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Bogdaju, dotyczące rady parafialnej (1939-1952)    
ADK AAP 17.II Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Bogdaju, dotyczące wizytacji pasterskich majątku (1948-1990) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Bogdaju, dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1950)    
ADK AAP 22 Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Bogdaju, dotyczące etatów i rachunków kasy kościelnej parafialnego (1935-1969) Rachunki roczne, sprawozdania finansowe  
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Bogdaju, dotyczące kościoła filialnego (1930-1965)   Dokumenty związane z tworzeniem parafii i budową kościoła z lat 1930-1939.
ADK AAP 17.I Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Bogdaju, dotyczące cmentarza parafialnego (1939-1950) Plan cmentarza (szkic)  
ADK AAP 33.I. Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Bogdaju, dotyczące gruntów kościelnych (1939-1958) Odpis aktu erekcyjnego parafii Bogdaj (kard. A. Hlond); kontrakty dzierżawy  
ADK AAP III Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące kościoła (1952-1956) Dekret zmiana granic parafii Mokronos-Borzęciczki (abp. W. Dymek 1952 r.)  
ADK AAP 16.I Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące cmentarza parafialnego (1949-1979) Szkic sytuacyjny cmentarza  
ADK AAP 16.II Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące gruntów kościelnych (1946-1958) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP 16.III Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące budynków kościelnych (1960-1986) Fotografia, kosztorysy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące spirytualiów kościoła (1949-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące etatów i rachunków kasy szpitala (1946-1969) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące zmiany księży i tradycji (1949-1991) Fotografie, protokoły z tradycji mienia kościelnego, spis inwentarza kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące majątku kościoła -1991 Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące budynków kościelnych (1947-1958) Fotografie, kosztorysy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące majątku beneficjum proboszcza (1950-1965)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące rady parafialnej (1946-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące wizytacji pasterskich (1950-1989) Potkały z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Borzęciczkach, dotyczące etatu i rachunków kościoła (1946-1952) Rachunki roczne  
ADK AAP 17.II Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące budynków kościelnych (1931-1991) Fotografie, mapki, kosztorysy  
           
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące generalia kościoła (1948-1992) Dekret zmiana granic parafii Paszynów-Bralin (abp. W. Dymek 1948 r.); Dekret zmiana granic parafii Kępno-Bralin (abp. W. Dymek 1952 r.); Dekret opieka duszpasterska na pograniczu parafii Kępno-Bralin-Parzynów (abp. A. Baraniak 1967 r.); Dekret zmiana granic parafii Turkowy-Bralin (abp. A. Baraniak 1969 r.); Dekret opieka duszpasterska na pograniczu parafii Paszynów i Bralin (bp. M. Przykucki 1978 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące gruntów kościelnych brak    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące gruntów kościelnych (od 1947 r.) (1947-1986) Mapki, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące rachunków kasy szpitalnej (1946-1948)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące wizytacji pasterskich (1946-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące zmiany księży (1945-1992) Fotografie, spis inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące kościoła Narodzenia NMP na Pólku. (1947-1971)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące cmentarza (1947-1982) Opisy, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące majątku parafialnego (1989-1991) Opis i mapa  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Bralinie, dotyczące rady parafialnej (1945-1952)    
ADK AAP 25.III Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące budynków kościelnych (1960-1963)    
ADK AAP 36.IV Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące rachunków kasy kościelnej (1954-1961)    
           
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące cmentarza -1946    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące wizytacji pasterskich   (1948-1991) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące rady parafialnej (1945-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące spiritualia kościoła (1947-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące zmiany księży (1945-1991) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące generalia kościoła (nowe!) (1974-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące majątkowe kościoła -1991 Opis i mapa  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące majątkowe kościoła (1947-1958) Mapki, wyciąg z matrykuły, plan dzierżaw gruntów  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, dotyczące gruntów kościelnych (1948-1970) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące gruntów kościelnych parafii (1945-1989) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące kasy kościelnej parafii (1954-1979) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące zmiany księży parafii (1946-1991) Protokół z mieni tradycji majątku, spis inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące spiritualia kościoła parafii (1949-1991) Projekt kapliczki przydrożnej w Chlewie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące wizytacji pasterskich parafii (1948-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące cmentarza parafii (1985-1987)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące rady parafialnej parafii (1945-1962)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące generalia kościoła parafii (1945-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące majątku parafialnego parafii -1991 Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące majątku kościoła parafii (1949-1958) Mapka, wyciąg z matrykuły  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Chlewo, dotyczące budynków kościelnych parafii (1947-1980)    
ADK AAP brak Akta Parafii Chrystusa Króla w Chojniku, dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (1945-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii Chrystusa Króla w Chojniku, dotyczące budynków kościelnych w Chojniku. (1956-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii Chrystusa Króla w Chojniku, dotyczące placówki duszpasterskiej (1945-1991) Sprawozdania duszpasterskie, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii Chrystusa Króla w Chojniku, dotyczące spiritualia kościoła. (1949-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii Chrystusa Króla w Chojniku, dotyczące rachunków kasy kościoła (1952-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii Chrystusa Króla w Chojniku, dotyczące gruntów kościelnych (1949-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii Chrystusa Króla w Chojniku, dotyczące rachunków cmentarza -1966    
ADK AAP brak Akta Parafii Chrystusa Króla w Chojniku, dotyczące rady parafialnej przy kościele filialnym (1948-1949)    
ADK AAP brak Akta Parafii Chrystusa Króla w Chojniku, dotyczące zmiany księży (1952-1991) Fotografie, spis inwentarza majątku kościelnego, protokoły z mienia tradycji  
ADK AAP brak Akta Parafii Chrystusa Króla w Chojniku, dotyczące legatów dla kościoła brak   Teczka pusta
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące spiritualia kościoła   (1939-1991)    
ADK AAP 12.I Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (1934-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące rady parafialnej (1945-1980)    
ADK AAP 12.III Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące budynków kościelnych brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące budynków kościelnych (1948-1954) Mapki, kosztorysy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące budynków kościelnych (1955-1984)    
ADK AAP 12.III Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące rachunków kasy kościelnej (1946-1969) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące generalia kościoła   (1965-1966)    
ADK AAP 12.III Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące gruntów kościelnych (1946-1948) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące majątku kościoła (1950-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące nowego cmentarza (1952-1964) Mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie, dotyczące zmiany księży i tradycji kościoła (1946-1991) Fotografie, protokoły z mienia tradycji, spis inwentarza  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące budynków kościelnych (1947-1979) Protokoły, kosztorysy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące rady parafialnej (1945-1948)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1976-1979)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące spirytualiów kościoła (1948-1961)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące spirytualiów kościoła (1961-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące gruntów kościelnych w Chynowie. (1945-1958) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP 19.II Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące rachunków kasy kościelnej (1955-1961) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące zmiany księży i tradycji (1945-1981) Fotografie, spis inwentarza majątku kościelnego, protokoły z mienia tradycji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące kościoła parafialnego (1958-1959) Dekret zmiana granic parafii Chynowa-Czarnylas-Przygodzice (abp. A. Baraniak 1959 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące majątku beneficjalnego -1990    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące majątku kościoła parafialnego (1946-1958) Mapki, wyciągi z matrykuły  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Chynowie, dotyczące wizytacji pasterskich (1948-1990) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie, dotyczące spirytualiów kościoła (1946-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie, dotyczące rady parafialnej (1945-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie, dotyczące cmentarza parafialnego (1946-1963)    
ADK AAP brak  Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie, dotyczące zmiany księży (1945-1989) Fotografie, spis inwentarza majątku kościelnego, protokoły z mienia tradycji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie, dotyczące budynków kościelnych w Cieszynie. (1950-1991) Projekt rozbudowy kapliczki w Cieszynie, szkice sytuacyjne  
ADK AAP 7.II Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie, dotyczące kościoła parafialnego (1971-1979) Dekret erekcji parafii pw. Chrystusa Króla w Chojniku (abp. W. Dymek 1952 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie, dotyczące majątku kościoła parafialnego (1950-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie, dotyczące rachunków kasy kościelnej w Cieszynie. (1946-1968) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie, dotyczące gruntów kościelnych (1945-1960) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie, dotyczące wizytacji pasterskich (1948-1991) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące spirytualia kościoła (1967-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące gruntów kościelnych (1946-1991) Akt notarialny, mapki, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące budynków plebańskich (1950-1981) Kosztorysy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące kasy kościelnej (1946-1968) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące generalia kościoła (1950-1983) Dekret o erekcji parafii pw. Chrystusa Króla w Chojniku (abp. W. Dymek 1952 r.); Dekret zmiana granic parafii Chynowa-Czarnylas-Przygodzice (abp. A. Baraniak 1952 r.); Dekret opieka duszpasterska nad mieszkancami miejscowości Bledzianów Dwór (abp. A. Baraniak 1979 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące wizytacji pasterskich (1947-1991) Fotografia, sprawozdania wizytacyjne, protokoły z wizytacji dziekańskich, dekrety i programy wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące spirytualia kościoła (1947-1966)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące zmiany księży (1945-1972) Fotografie, spis inwentarza majątku kościelnego, protokoły z mienia tradycji  
ADK AAP II Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące kościoła w Antoninie par. Czarnylas. (1948-1983) Szkic sytuacyjny, kosztorysy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące majątku kościoła parafialnego -1957    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące rady parafialnej (1945-1984)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące cmentarza (1946-1947)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, dotyczące majątku beneficjum proboszcza (1989-1992) Mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy, dotyczące wizytacji pasterskich (1983-1990) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy, dotyczące budynków kościelnych (1976-1988) Projekty kaplicy i kościoła w Dębnicy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy, dotyczące kościoła w Dębnicy (1959-1986) Dekret parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy (bp. M. Przykucki 1978 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy, dotyczące cmentarza (1983-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy, dotyczące rady parafialnej brak   Teczka bez zawartości
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy, dotyczące spirytualia kościoła (1980-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy, dotyczące rachunków kasy kościelnej brak   Teczka bez zawartości
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy, dotyczące gruntów kościelnych brak   Teczka bez zawartości
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy, dotyczące zmiany księży (1978-1988) Protokół z tradycji mienia kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące majątku beneficjum proboszcza -1990 Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1971) Księga wieczysta, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące zmiany księży (1945-1952) Protokoły z tradycji mienia kościelnego, spis inwentarza  
ADK AAP 7.II Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące zmiany księży (1952-1991) Fotografie, spis inwentarza, protokoły z mienia tradycji kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące majątku budynków kościelnych (1949-1975) Fotografie, kosztorysy  
ADK AAP 8.II Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące gruntów kościelnych (1946-1979) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące kasy szpitalnej (1946-1949) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące generalia kościoła (1949-1987) Dekret zmiana granic parafii Dobrzyca-Wałków (abp. A. Baraniak 1958 r.); Dekret zmiana granic parafii Nowa Wieś ?Dobrzyca (abp. J. Stroba 1983 r.); Dekret zmiana granic parafii Dobrzyca-Nowa Wieś (abp. J. Stroba 1987 r.); Dekret zmiana granic parafii Dobrzyca-Nowa Wieś (abp. J. Stroba 1987 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące cmentarza kościoła (1969-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące rady parafialnej (1945-1960)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące budynków kościelnych (1953-1987)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące spirytualia kościoła (1946-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (1950-1990) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne, programy i dekrety wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, dotyczące etatów i rachunków kasy kościelnej (1946-l950) Rachunki roczne  
ADK AAP 10.I Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące spirituali kościoła parafialnego (1945-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące cmentarza parafialnego (1947-1988) Plan sytuacyjny  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące zmiany księży -1945    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące wizytacji pasterskich (1945-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące spirituali kościoła parafialnego -1945    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące budynków kościelnych (1929-1987) Fotografie, szkice sytuacyjne, mapki, kosztorysy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące rachunków kościelnych (1946-1970) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące majątku kościoła (1947-1964) Mapki, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące parafii (1947-1973) Dekret zmiana granic parafii Turkowy-Domasłów (abp. W. Dymek 1947 r.); Dekret zmiana granic parafii Turkowy-Domasłów (abp. W. Dymek 1954 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące rady parafialnej (1945-1960)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące gruntów kościelnych (1945-1958) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące budynków kościelnych Koza Wielka (par. Turkowy) (1947-1972)    
ADK AAP 10.I Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, dotyczące rachunków kasy kościelnej Koza Wielka (par. Turkowy) (1946-1962) Rachunki roczne  
ADK AAP 12.II Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące budynków kościelnych parafialnego (1953-1992) Mapki, kosztorysy  
ADK AAP 11.II Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące zmiany księży (1945-1984) Fotografie, protokoły z mienia tradycji, spis inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP 10.I Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące cmentarza (1918-1985)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące generalia kościoła (1963-1987)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące beneficjum kościoła -1991    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące majątku kościoła (1947-1958) Mapki, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące rady parafialnej (1945-1961)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące gruntów kościelnych (1945-1989) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące kasy kościelnej (1946-1966) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące wizytacji pasterskich (1949-1990) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Donaborowie, dotyczące spirytualia kościoła (1946-1991)    
ADK APP 10. Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie, dotyczące cmentarza -1918    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie, dotyczące gruntów kościelnych (1946-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie, dotyczące kasy kościelnej (1946-1959)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie, dotyczące budynków kościelnych w Doruchowie ? Bobrowniki. (1949-1976) Abp. Walenty Dymek, kaplica filialna w Bobrownikach otrzymuje tytuł kościoła filialnego.  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie, dotyczące kasy kościelnej (1949-1979)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie, dotyczące rady parafialnej (1945-1991)    
ADK AAP 12.II Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie dotyczące, spirytualia kościoła (1976-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie dotyczące, generalia kościoła (1946-1976)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie dotyczące, majątku kościelnego (1947-1973) Księga wieczysta, mapki.  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie dotyczące, majątku parafii (1990-1991) Wyciąg z wykazu zmian gruntowych.  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie dotyczące, zmiany księży (1945-1991) Wykazy inwentarza parafialnego.  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie dotyczące, cmentarza (1966-1982)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie dotyczące, wizytacji pasterskich (1946-1990) Spisy inwentarza, protokoły wizytacji dziekańskich.  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie dotyczące, zmiany księży. (1946-1991) Sprawozdanie ostanie budynków kościelnych, materiał fotograficzny budynków parafii.  
ADK AAP 16.II Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie dotyczące, budynków kościelnych (1954-1981)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie dotyczące, wizytacji Dekanalnych (1950-1990) Protokoły, sprawozdania, zestawienia mienia parafii.  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie dotyczące, generalia kościoła (1948-1977)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie dotyczące, cmentarza (1955-1956)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie dotyczące, rady parafialnej (1945-1979)    
ADK AAP 15.I Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie dotyczące, spiritualia kościoła (1927-1990) Projekt na pobudowanie nowej kapliczki przydrożnej.  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie dotyczące, majątku kościelnego (1947-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie dotyczące, kasy kościelnej (1946-1969)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie dotyczące, gruntów kościelnych (1946-1989) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, majątku kościoła parafialnego (1951-1991) Mapki  
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, gruntów kościelnych (1946-1949) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP 13.I Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, etatów i rachunków kasy kościelnej (1948-1968) Rachunki roczne i zestawienia finansowe  
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, budowli i budynków kościoła parafialnego (1937-1979) Dokumenty z przedwojnia  
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, legatów dla kościoła parafialnego   Brak dokumentów  
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, rady parafialnej (1937-1983) Dokumenty z okresu międzywojennego  
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, cmentarza (1936-1983) Szczegółowy projekt cmentarza (1936 r.)  
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, tradycji majątku kościelnego i zmiany księży parafialnej (1936-1990) Rozporządzenia Kard. A. Hlonda, spisy inwentarza sprzed 1939 r., Materiał, fotograficzny.  
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, wizyt pasterskich (1936-1987) Dokumenty z okresu międzywojennego  
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, spiritualia parafii (1937-1991)    
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich dotyczące, generalia kościoła parafialnego (1932-1982) Dokumenty z okresu międzywojennego  
ADK AAP 13.III Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, etatu i rachunków kasy kościelnej (1937-1969)    
ADK AAP 12.I Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, spiritualia kościoła (1929-1992) Dokumenty z  okresu międzywojennego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, zmiany księży (1946-1991) Protokoły z tradycji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, gruntów parafialnych. (1945-1961)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, budynków kościelnych (1931-1989) Dokumenty z  okresu międzywojennego, fotografie, pismo o ozdobienie sukienkami obrazu Matki Bożej, projekty.  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, generalia kościoła parafialnego (1964-1965)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, majątku kościoła parafialnego (1950-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, cmentarza kościoła parafialnego (1949-1952)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, rachunków parafialnych (1945-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, majątku beneficjum proboszcza (1989-1991) Kopie dokumentów z 1950 r.  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie dotyczące, wizytacji pasterskich (1947-1990) Protokóły wizytacji dziekańskich  
ADK AAP 17.I Akta Parafii pw. św. Mateusza w Górznie dotyczące, zmiany księży i tradycji majątku kościoła (1934-1992) Dokumenty z okresu międzywojennego  
ADK AAP 20.II Akta Parafii pw. św. Mateusza w Górznie dotyczące, rachunków kasy kościelnej (1954-1970)    
ADK AAP 17.I Akta Parafii pw. św. Mateusza w Górznie dotyczące, spirituali kościoła (1946-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mateusza w Górznie dotyczące, rady parafialnej (1951-1955)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mateusza w Górznie dotyczące, kościoła (1964-1070) Sprawozdanie duszpasterskie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mateusza w Górznie dotyczące, wizytacji dekanalnych (1947-1989) Protokoły wizytacji, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mateusza w Górznie dotyczące, budynków kościelnych (1948-1989) Mapki, projekty, dokumentacja techniczna  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mateusza w Górznie dotyczące, gruntów kościelnych (1946-1966)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mateusza w Górznie dotyczące, majątku kościoła parafialnego (1952-1990) Dokumenty Komisji Majątkowej (1990 r.)  
ADK AAP 18.IV Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, budynków kościelnych (1932-1990) Plany, mapki, kosztorysy, uchwały rady parafialnej  
ADK AAP 5.V Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, kościoła. (1947-1979)    
ADK AAP 18.II Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, spiritualia kościoła (1974-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, spiritualia kościoła (1987-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, kasy kościelnej kościoła (1947-1975) Sprawozdania, rachunki, pisma kurialne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, spiritualia kościoła (1946-1973) Projekty groty przy kościele parafialnym i krzyża misyjnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, zmiany księży (1945-1991) Spis akt parafialnych, fotografie, inwentarz majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, wizytacji pasterskich kościoła (1948-1992) Sprawozdanie wizytacyjne, protokoły wizytacji dziekańskich,  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, majątku parafialnego kościoła (1950-1957)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, gruntów kościelnych kościoła (1946-1990) Mapki, kontrakty  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie dotyczące, majątku parafialnego kościoła (1947-1992) Mapki, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu dotyczące, budynków kościelnych (1959-1987) Projekty, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu dotyczące, gruntów kościelnych (1991-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu dotyczące, cmentarza kościelnych (1948-1949)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu dotyczące, spirytualiów kościoła (1948-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu dotyczące, kościoła (1958-1990) Dokumenty erekcji parafii  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu dotyczące, rady parafialnej (1959-1992) Potoków wizytacji dziekańskiej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu dotyczące, zmiany księży (1956-1987) Inwentarz parafii, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu dotyczące, wizytacji pasterskich (1967-1990)    
ADK AAP 20.II Akta Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Grębaninie, dotyczące budynków kościelnych (1932-1979) Pisma konserwatora zabytków  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Grębaninie, dotyczące wizytacji pasterskich (1948-1991) Protokoły, sprawozdanie i programy wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Grębaninie, dotyczące spiritualia kościoła (1946-1992) Projekt kapliczki w Łęce Mroczeńskiej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Grębaninie, dotyczące majątku proboszcza (1947-1948) Księga wieczysta, wyciągi z matrykuła podatku gruntowego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Grębaninie, dotyczące generalia parafii (1960-1971) Dekrety zmian granic parafii Baranów-Grębanin (3 pisma)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Grębaninie, dotyczące kasy kościelnej (1945-1968) Rachunki, sprawozdania  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Grębaninie, dotyczące gruntów kościelnych (1945-1990) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Grębaninie, dotyczące budynków cmentarza (1948-1989) Mapa, opis sytuacyjny  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Grębaninie, dotyczące budynków zmiany księży  i tradycji (1945-1991) Spis inwentarza, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie, dotyczące spiritualia kościoła (1976-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie, dotyczące cmentarza -1981    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie, dotyczące wizytacji pasterskich (1982-1992) Protokoły, sprawozdanie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie, dotyczące gruntów kościelnych (1981-1982) Akty notarialne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie, dotyczące kościoła (1976-1992) Pisma Kurii Arcybiskupiej we Poznaniu (ośrodek duszpasterski)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie, dotyczące rady parafialnej brak    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie, dotyczące zmiany księży (1976-1991) Inwentarz parafii  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie, dotyczące budynków kościelnych (1976-1989) Projekt kościoła parafialnego, mapki, dokument konsekracji kościoła  
ADK AAP 125 Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące kościoła (1926-1939) Budowa kościoła, pisma i dokumenty źródłowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące majątku kościoła parafialnego brak    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące budynków kościelnych (1948-1987) Mapki i projekty kościoła  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące kościoła parafialnego -1958    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące kościoła (1946-1949)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące spirytualiów kościoła (1953-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące gruntów plebańskich -1948 Akt notarialny  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące zmiany księży i tradycji (1948-1986) Inwentarz parafii  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące kasy kościelnej (1947-1970) Protokoły, sprawozdania, rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące wizytacji pasterskich (1937-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, dotyczące kościoła -1986 Dokumentacja techniczna budynku gospodarczego  
ADK AAP 3.II Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące spiritualia kościoła (1979-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące cmentarza -1979    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące majątku beneficjum proboszczowskiego kościoła -1990 Wyciąg z rejestru ewidencji gruntów  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące spiritualia kasy kościelnej (1948-1965) Rachunki, sprawozdania  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące rady parafialnej (1945-1955)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące spiritualiów kościoła (1947-1969) Projekt kapliczki z figurą św. Wawrzyńca  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące spiritualiów kościoła (1964-1978)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące wizytacji pasterskich (1948-1991) Sprawozdania, protokoły, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące kościoła (1951-1978)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące budynków kościelnych (1951-1987) Plan zabudowy, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące rekonstrukcji elewacji kościoła -1987    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące majątku kościoła (1946-1957) Mapki i wyciągi z matrykuła gruntowego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące gruntów kościelnych   (1949-1950) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, dotyczące zmiany księży (1945-1991) Inwentarz parafii, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące wizytacji pasterskich (1958-1990) Sprawozdania protokoły  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące cmentarza (1948-1949)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące gruntów kościelnych (1962-1983)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące rady parafialnej (1948-1961)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące spirituali kościoła (1952-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące budynków kościelnych (1953-1989) Mapki, projekt koncepcyjny rozbudowy kościoła  
ADK AAP 8.II Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące spiritualia kościoła (1961-1973)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące legatów dla kościoła brak    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące generali kościoła (1946-1973) Pisma Komitetu Budowy Kaplicy, Dekret zmiana granic parafii Grabów i Kaliszkowice Kaliskie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące zmiany księży (1952-1985) Inwentarz parafii, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich, dotyczące rachunków kasy kościoła (1953-1968) Protokoły, sprawozdania  
ADK AAP 8.II Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące zmiany księży (1967-1991) Inwentarz parafii, sprawozdania  
ADK AAP 8.V Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące spiritualia kościoła -1991    
ADK AAP 8.IV Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące spiritualia kościoła (1986-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące Zespołu Opieki Zdrowotnej (1981-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące majątku beneficjalnego (1961-1991) Mapki i wyciągi z wykazu zmian gruntowych  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące majątku kościoła (1948-1967)    
ADK AAP 8.III Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące gruntów kościelnych (1967-1986) Mapki, akty notarialne, pisma urzędowe administracji lokalnej  
ADK AAP 8.IV Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące budynków kościelnych (1972-1987) Mapki, pisma konserwatora zabytków, kosztorysy prac  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące cmentarza kościoła (1948-1985) Mapki, fotografie, akty notarialne  
ADK AAP 8.III Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące spiritualia w kościoła (1974-1986) Materiał nt: Życie eucharystyczne parafii na przestrzeni lat 1935-1885.  
ADK AAP I Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące kasy kościelnej (1946-1951) Rachunki roczne, wykazy kapitałów kasy kościelnej  
ADK AAP II Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące spiritualia kościoła (1955-1960)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące generalia kościoła (1948-1991) Dekret zmiany granic parafii Baranów ? Kępno, plakaty  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące budynków kościoła (1946-1963) Projekt domu mieszkalnego, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące zmiany księży (1945-1967) Fotografie, sprawozdania ze stanu majątku kościelnego, inwentarz majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące wizytacji pasterskich (1949-1991) Opis majątku nieruchomego i ruchomego kościoła i beneficjum, programy, sprawozdania wizytacyjne, publikacja 300-lecie parafii w Kępnie 1684-1984.  
ADK AAP I Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące spiritualia kościoła (1946-1955) projekty  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące gruntów kościelnych (1946-1985) Mapki, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP II Akta Parafii pw. św. Marcina Kępnie, dotyczące kasy kościelnej (1952-1970) Rachunki roczne, wykazy kapitałów  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kierznie, dotyczące wizytacji pasterskich (1971-1992) Protokoły wizytacji dziekańskich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kierznie, dotyczące kasy kościelnej. (1946-1960) Rachunki roczne, sprawozdania kasy  
ADK AAP 3 Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kierznie, dotyczące kościoła parafialnego (1906-1974)    
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kierznie, dotyczące cmentarza (1912-1916) Mapki, plany materiały źródłowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kierznie, dotyczące gruntów kościelnych -1981 Akty notarialne  
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kierznie, dotyczące spiritualia kościoła (1913-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kierznie, dotyczące rady parafialnej -1985    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kierznie, dotyczące zmian księży (1966-1978) Protokoły z tradycji, sprawozdania, inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kierznie, dotyczące budynków kościelnych (1947-1981) Kosztorys remontu kościoła  
ADK AAP 13.II Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące zmiany księży i tradycji majątku (1935-1991) Inwentarz majątku, ruchomości plebani, fotografie  
ADK AAP 14.III Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące budynków kościelnych majątku (1946-1988) Rachunki roczne, kosztorysy  
ADK AAP 15.V Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące zmiany rachunków kasy kościelnej (1954-1963) Rachunki roczne, sprawozdania  
ADK AAP 14.II Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące spiritualia kościoła (1986-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące spiritualia (1946-1964)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące wizytacji pasterskich (1947-1989) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania o stanie budynków kościelnych  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące cmentarza (1956-1985)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące rady parafialnej (1946-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące generalia (1946-1949)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące legatów kościoła (1946-1949) Kontrakt dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące majątku beneficjalnego (1948-1959) Mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące spiritualia (1964-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie, dotyczące gruntów (1949-1962) Kontrakty dzierżawy, protokoły z tradycji  
ADK AAP 14.II Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące zmiany księży (1955-1988) Inwentarz majątku kościelnego, fotografie,  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące gruntów kościelnych (1947-1989) Kontrakty dzierżawy, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące wizytacji pasterskich (1972-1992) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące generalia kościoła (1946-1972) Dekret opieka duszpasterska na pograniczu parafii Kobyła Góra-Parzynów  
ADADKK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące budynków kościelnych (1946-1983) Mapki, kosztorysy, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące spiritualia kościoła (1946-1991) Szkic figury Chrystusa Króla (1931 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące kasy kościoła (1946-1958) Rachunki roczne, sprawozdania  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące cmentarza (1947-1978)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące rady parafialnej (1946-1965)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące majątku parafii (1990-1992) Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące majątku kościoła (1950-1958)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące kasy kościelnej w Kobylej Górze. (1946-1982) Rachunki roczne, protokoły  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, dotyczące zmiany księży (1945-1952) Spis inwentarza,  
ADK AAP 15.III Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące zmiany księży i tradycji (1934-1981) Inwentarz majątku kościelnego, fotografie,  
           
ADK AAP 14.I Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące wizytacji pasterskich (1986-1989) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania powizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące spiritualia kościoła (1947-1970) Plan terenu przy plebani  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące spiritualia kościoła (1970-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące budynków (1946-1992) Projekt Domu Katechetycznego im. bł. Bp. Michała Kozala  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące wizytacji pasterskich (1947-1984) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące kościoła OO. Franciszkanów (1953-1987) Pisma ks. kard. A. Hlonda, Prymasa Polski dotyczące objęcia parafii w Kobylinie (1929 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące kościoła parafialnego (1950-1972) Podział parafii w Kobylinie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące majątku kościoła parafialnego (1949-1958) Mapki, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące kasa szpitala w Kobylinie. (1946-1947)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące rady parafialnej (1945-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące cmentarza (1950-1983)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące kasy kościelnej (1946-1969) Rachunki roczne, sprawozdania finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące majątku beneficjum proboszcza (1969-1991) Mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, dotyczące gruntów kościelnych (1945-1973) Akty notarialne, mapki  
ADK AAP 19.III Akta Parafii pw. św. Katarzyny w Kochłowach, dotyczące rachunków kasy kościelnej (1954-1970) Rachunki roczne, protokoły  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny w Kochłowach, dotyczące wizytacji pasterskich (1948-1988) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny w Kochłowach, dotyczące zmiany księży (1946-1984) Fotografie, inwentarz kościoła  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny w Kochłowach, dotyczące spiritualia kościoła (1948-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny w Kochłowach, dotyczące majątku parafii -1991 Odpisy z księgi wieczystej, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny w Kochłowach, dotyczące majątku kościoła (1950-1979)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny w Kochłowach, dotyczące budynków kościelnych (1949-1979)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny w Kochłowach, dotyczące rady parafialnej (1945-1952)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny w Kochłowach, dotyczące gruntów kościelnych (1948-1958) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny w Kochłowach, dotyczące Państwowego Domu Specjalnego dla dziewcząt -1983    
ADK AAP 31.III Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące gruntów kościelnych (1946-1992)    
ADK AAP 28.II Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące zmiany księży (1945-1980) Protokoły tradycji mienia kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące rady parafialnej (1945-1978)    
ADK AAP 28.I Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące cmentarza (1947-1984) Mapki, projekty  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące majątku kościoła -1991 Mapki, plany sytuacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące legatów kościoła (1949-1954)    
ADK AAP 29.V Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące budynków kościelnych (1932-1990) Projekt koncepcyjny kaplicy (Strzyżew)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące budynków kościelnych (1947-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące kasy kościelnej (1936-1966) Wykaz kapitałów parafii (1936 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące spirytualiów kościoła (1946-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące kościoła parafialnego (1947-1962)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące spirytualiów kościoła w Kotłowie. (1946-1958) Projekt kapliczki w Kaliszkowicach Ołobockich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące gruntów kościelnych (1945-1981) Mapki, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące wizytacji pasterskich (1950-1989) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, dotyczące akt procesowych Archidiecezji Poznańskiej i kościoła Parafialnego w Kotłowie, Koralewski i Figiel o wydanie kościoła, plebani i przynależności (1970-1977) Materiały ?Sprawa Kościoła w Kotłowie? 12 teczek z akt sądowych  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Koźminie dotyczące wizytacji pasterskich (1970-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Koźminie dotyczące zmiany księży (1959-1992) Fotografie, inwentarz majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Koźminie dotyczące rady parafialnej -1986    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Koźminie dotyczące cmentarza parafii (1967-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Koźminie dotyczące spiritualia kościoła (1967-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Koźminie dotyczące budynków kościelnych (1947-1983)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Koźminie dotyczące beneficjum proboszczowskiego -1990 Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Koźminie dotyczące generalia parafii (1948-1969) Dekret zmiana granic parafii Wałków i parafii św. Stanisława w Koźminie (abp A. Baraniak), mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Koźminie dotyczące etatu kasy kościelnej (1946-1970) Rachunki roczne, sprawozdania finansowe  
ADK AAP 29.II Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące zmiany księży (1945-1986) Fotografie, spis inwentarza majątku kościelnego, uzupełnienie spisu ruchomości kościoła  
ADK AAP 29.III Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące spirytualiów kościoła (1961-1987)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące generalia kościoła (1947-1965) Dekret zmiana granic parafii Nowa Wieś-Koźmin (abp W. Dymek), Dekret zakres działalności duszpasterskiej parafii św. Wawrzyńca i par. św. Stanisława w Koźminie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące kościoła parafialnego (1950-1991)    
ADK AAP 29.III Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące spiritualia kościoła (1989-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące wizytacji pasterskich (1950-1989) Sprawozdania wizytacji dziekańskich,  
ADK AAP 38.V Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące rachunków kasy kościelnej (1954-1970) Rachunki roczne, sprawozdania finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące gruntów kościelnych (1948-1973) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące rachunków kasy kościelnej (1946-1951) Rachunki roczne, sprawozdania finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące budynków kościoła (1932-1957) cz. I Fotografie, rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące budynków kościoła (1959-1991) cz. II    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące cmentarza parafialnego (1948-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące rady parafialnej (1945-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wawrzyńca w Koźminie dotyczące spirytualiów kościoła (1945-1960)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie dotyczące budynków kościelnych (1966-1985)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie dotyczące cmentarza. -1983    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie dotyczące wizytacji pasterskich (1980-1987) Protokoły wizytacji dziekańskich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie dotyczące rady parafialnej -1979    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie dotyczące spiritualia kościoła (1976-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie dotyczące kościoła (1974-1985) Dekret erygowania parafii pw. św. Andrzeja Boboli (abp J. Stroba)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie dotyczące budynków kościelnych (1975-1991) Inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie dotyczące gruntów kościelnych brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie dotyczące rachunków kasy kościelnej brak   Teczka pusta
ADK AAP 33.II Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące spiritualia kościoła (1961-1966)    
ADK AAP 33.III Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące spiritualia kościoła (1967-1979)    
ADK AAP 1.IV Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące kościoła (1946-1987) Dekret zmiana grani parafii Biadki-Krotoszyn (abp W. Dymek), Dekret Ośrodek Duszpasterski przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie (abp A. Baraniak), mapki, plany  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące cmentarza kościoła (1945-1991) Plany, fotografie  
ADK AAP 33.V Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące spiritualia kościoła (1989-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące majątku beneficjum proboszczowskiego (1962-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące majątku parafii pw. św. Jana Chrzciciela (1950-1971) Mapki, Pisma ministerstwa Rolnictwa  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące legatów kościoła (1955-1962)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące spiritualia kościoła (1945-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące spiritualia kościoła (1957-1960)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące gruntów kościoła (1939-1985) Mapki, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące szpitala katolickiego (1947-1951) Rachunki roczne, umowy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące ustanowienia prowizoriów przy kościele (1945-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące kasy kościelnej (1947-1965) Rachunki roczne  
ADK AAP 33.V Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące spiritualia kościoła (1971-989)    
ADK AAP 33.I Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (1934-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich i pasterskich  
ADK AAP 33.II Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące zmiany księży kościoła (1955-1991) Inwentarze majątku kościelnego, orzeczenie konserwatorskie o uznaniu za zabytek kościoła w Krotoszynie (kopia z 1933 r.)  
ADK AAP 35.IV Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące budynków kościelnych (1961-1992) Mapki projekt Domu Parafialnego, fotografie  
ADK AAP 34.I Akta Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie dotyczące spiritualia kościoła (1930-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (1970-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich i pasterskich, kroniki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące cmentarza kościoła w Krotoszynie. (1960-1983)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące kościoła (1958-1992)    
ADK AAP 34.I Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące zmiany księży i tradycji majątku kościoła (1929-1981) Spis inwentarza, Dekrety kard. A. Hlonda dotyczące zmian granic parafii (1932-33)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące szpital im. Marcelego Nenckiego (1981-1991)    
ADK AAP 35.I Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące legatów dla kościoła brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące rady parafialnej kościoła (1985-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące majątku kościoła (1947-1991) Wyciągi z matrykuły, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące kasy kościelnej (1946-1962) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące gruntów kościelnych  kościoła (1984-1989) Akty notarialne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie dotyczące budynków kościelnych (1950-1962) Fotografie, plany, protokoły tradycji  
ADK AAP 37.I Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła   (1946-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich i pasterskich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące budynków kościelnych kościoła (1932-1982) Dokumenty i pisma dotyczące kościoła filialnego pw. św. Rocha w Proszowie  
ADK AAP 37.I Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące cmentarza kościoła (1967-1971)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące kasy kościelnej kościoła (1946-1962)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące spiritualia kościoła (1947-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące generalia kościoła (1951-1977)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące majątku kościoła -1950    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące majątku proboszczowskiego kościoła -1990    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące rady parafialnej kościoła (1945-1974)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące zmiany księży kościoła (1946-1966) Protokoły i sprawozdania z tradycji majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące gruntów kościelnych kościoła. (1946-1972) Kontrakty dzierżawy dóbr  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące budynków kościelnych kościoła (1945-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach dotyczące kasy kościelnej kościoła (1946-1990) Rachunku roczne  
ADK AAP 45.II Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotyczące gruntów kościelnych (1929-1964) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP 40.I Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotyczące spiritualia kościoła (1926-1992) Plan na postument pod figurę Najsłodszego Serca Pana Jezusa (1929 r.)  
ADK AAP 42.III Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotyczące budynków kościelnych (1972-1992) Mapki, plany, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1957)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotyczące wizytacji pasterskich (1947-1992) Protokoły wizytacji dziekańskich i pasterskich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotyczące generalia kościoła (1948-1965) Sprawozdania duszpasterskie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotyczące zmiany księży (1945-1989) Spisy inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotyczące radnych parafialnych (1945-1987)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotyczące majątku beneficjum proboszczowskiego (1989-1991) Mapki, sprawy majątkowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotyczące kasy kościelnej w Kucharkach. (1946-1956) Rachunki roczne  
ADK AAP 41.I Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kucharach dotyczące spirituali (1950-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kucharach zmiany księży w Kucharach. (1945-1991) Spisy inwentarza majątku kościelnego, protokoły tradycji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kucharach dotyczące generalia kościoła (1964-1981)    
ADK AAP 39.I Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kucharach dotyczące cmentarza kościoła (1963-1984)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kucharach dotyczące radnych parafialnych (1945-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kucharach dotyczące kasy kościelnej (1946-1956) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kucharach dotyczące budynków kościelnych (1948-1985)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kucharach dotyczące wizytacji pasterskich (1947-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich pasterskich  
ADK AAP 1.I Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące zmiany księży i tradycji kościoła (1934-1987) Fotografie, Spis inwentarza majątku kościelnego, Dekrety o rozgraniczeniu obowiązków i uprawnień Ks. Prob. i Ks. Audiutora w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach (1979 r.)  
ADK AAP 1.I Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące ustanowienia proboszczów (1875-1992) Spis inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące zmiany księży i tradycji kościoła w Laskach. wizytacji pasterskich (1949-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich pasterskich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące majątku kościoła sukursalnego (1936-1991) Pisma kard. A. Hlonda i ks. J. Nowackiego  
ADK AAP 1 Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące zmiany generalia kościoła (1931-1992)    
ADK AAP 4 Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące generalia kościoła (1870-1900) Plan sytuacyjny cmentarza, pisma konsystorza  
ADK AAP 1.I Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące legatów kościoła (1983-1939)    
ADK AAP 1.I Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące spirytualiów kościoła (1899-1991)    
ADK AAP 1.II Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące budynków kościelnych (1972-1992)    
ADK AAP 1.I Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące budowy i renowacji kościoła (1871-1985) Projekty, kosztorysy  
ADK AAP 1.I Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Laskach dotyczące gruntów kościoła (1905-1958) Kontakty dzierżawy  
ADK AAP 8.II Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące budynków kościelnych (1958-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące majątku kościoła (1947-1958) Mapki, Wyciągi z matrykuły  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące generalia kościoła (1935-1974) Dekret zmiana granic parafii Lewków-Ociąż (abp A. Baraniak (1958 r.); dekret zmiana granic parafii Lewków i św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. (abp. A. Baraniak 1967 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące zmiana księży w kościele (1945-1968) Protokoły z tradycji, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące zmiana księży w kościele (1968-1990) Protokoły z tradycji, fotografie  
ADK AAP 5.I Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące spiritualia kościoła (1932-1990) Fotografie, mapki, projekt przebudowy przydrożnej kapliczki św. Floriana (1937 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące cmentarza parafialnego (1957-1965)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (1947-1989) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące budynków kościoła (1947-1956)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące majątku kościoła (1991-1994) Dokumenty Komisji Majątkowej, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące rachunków kasy kościelnej (1937-1967) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące rady parafialnej kościoła (1945-1952)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie dotyczące gruntów kościelnych (1947-1984) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące gruntów kościelnych (1947-1989) Kontrakty dzierżawy, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące cmentarza kościoła (1947-1948)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące zmiany księży (1946-1991) Fotografie, inwentarza majątku kościoła  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące kasy szpitalnej (1946-1950)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące kasy kościelnej (1946-1961) Rachunki roczne sprawozdania finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące budynków kościelnych (1947-1988) Kosztorys renowacji organów  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące Koronacji Obrazu MB Pocieszenia (1997-1999) Fotografie, foldery, plakat, zaproszenia  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące majątku beneficjum proboszcza (1990-1992) Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące wizytacji pasterskich (1950-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące legatów dla kościoła (1948-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące generalia kościoła (1972-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące spiritualia kościoła (1946-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące radnych parafialnych (1946-1956)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1956) Wyciągi z matrykuły, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łąkocinach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (19820-1992) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łąkocinach dotyczące cmentarza kościoła brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łąkocinach dotyczące kościoła parafialnego (1977-1980) Dekret erygujący parafię pw. NMP Matki Kościoła w Łąkocinach (abp. J. Stroba 1980 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łąkocinach dotyczące zmiany księży kościoła (1980-1992) Protokół z tradycji, spis inwentarza  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łąkocinach dotyczące spiritualia kościoła (1981-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łąkocinach dotyczące rady parafialnej kościoła -1992    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łąkocinach dotyczące budynków kościelnych (1976-1985)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łąkocinach dotyczące gruntów kościelnych -1981 Akt notarialny  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łąkocinach dotyczące rachunków kasy kościelnej brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Marszałkach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (1975-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Marszałkach dotyczące budynków kościelnych (1965-1970)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Marszałkach dotyczące Dom Pomocy Społecznej (1987-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Marszałkach dotyczące rachunków kasy kościoła (1950-1961) Rachunki roczne sprawozdania finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Marszałkach dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1950-1981) Protokoły tradycji mienia kościelnego, spis inwentarza  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Marszałkach dotyczące cmentarza kościoła (1947-1966) Szkic sytuacyjny cmentarza, akt notarialny  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Marszałkach dotyczące spirituali kościoła (1950-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Marszałkach dotyczące generalia kościoła (1947-1982)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa i Wszystkich Świętych w Mąkoszycach dotyczące gruntów kościelnych (1946-1950) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa i Wszystkich Świętych w Mąkoszycach dotyczące beneficjum proboszcza -1990 Dokumenty Komisji Majątkowej, mapki  
ADK AAP 6.I Akta Parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa i Wszystkich Świętych w Mąkoszycach dotyczące cmentarza (1951-1992)    
ADK AAP 13.III Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące budynków kościelnych (1946-1989) Projekt budowy nowego ołtarza, fotografie, mapki, projekt kaplicy katechetycznej w Tokarzewie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące cmentarza parafialnego (1947-1957) Projekty, mapki  
ADK AAP 13.II Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące zmiany księży (1948-1990) Spis inwentarza majątku kościelnego, fotografie,  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące rady parafialnej (1948-1949)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące wizytacji pasterskich (1948-1992) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące generalia kościoła (1949-1966)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące zmiany księży (1946-1947) Protokoły z tradycji, spis inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące gruntów kościelnych (1946-1991) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące generalia kościoła (1948-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące majątku kościoła (1949-1954)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Mikorzynie dotyczące kasy kościelnej (1946-1961) Rachunki roczne, wykaz kapitałów, sprawozdania finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1935-1981) Wyciągi z matrykuły  
ADK AAP 14.III Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące budynków kościelnych (1954-1969)    
ADK AAP 13.I Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące spirytualiów kościoła (1948-1975)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące wizytacji pasterskich (1948-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, inwentarza majątku ruchomego kościoła, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące zmiany księży (1945-1948) Protokoły i spisy inwentarza kościoła parafialnego, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące budynków kościelnych (1949-1960) Mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące beneficjum kościoła parafialnego (1990-1991) Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące gruntów kościelnych (1945-1966) Kontrakty dzierżawy, mapki  
ADK AAP 13.II Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące spiritualia kościoła (1976-1992)    
ADK AAP 14.I Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące cmentarza parafialnego (1872-966) Mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące kasy kościelnej kościoła (1945-1966) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie dotyczące rady parafialnej kościoła w Mikstacie. (1945-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące wizytacji pasterskich (1938-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące budowy kościoła i probostwa (1946-1956) Plany, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące budowy kościoła i probostwa (1946-1987) Mapki, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące budowy kościoła i probostwa (1958-1990) Projekty, rachunki roczne sprawozdania finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące etatów i rachunków kasy szpitala (1946-1948)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące cmentarza parafialnego (1950-1983)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1951-1958) Mapki, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące generalia kościoła (1949-1990) Dekret zmiana grani parafii Wielowieś-Mokronos (abp. W. Dymek 1949 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące majątku beneficjum proboszczowskiego (1985-1990) Dokumenty Komisji Majątkowej, Księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące kasy kościelnej (1946-1961) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące rady parafialnej (1945-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące zmiany księży i tradycji (1945-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące separacji gruntów plebańskich (1946-1987) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mokronosie dotyczące spiritualia kościoła (1947-1988)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące generalia kościoła (1947-1981) Dekret odłączenia części mieszkańców Bobrownik z parafii Doruchów i przyłączenia ich do parafii Morawin (abp. W. Dymek 1947 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące budynków kościelnych (1946-1985) Mapki, fotografie, sprawozdania z budowy kościoła parafialnego  
ADK AAP 17.I Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące cmentarza parafialnego (1951-1985)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące majątku kościelnego (1947-1950) Wyciągi z matrykuły, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące kasy kościelnej (1946-1978) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (1948-1992) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące spiritualia kościoła (1947-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące rady parafialnej (1945-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące majątku beneficjum parafialnego -1990 Mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące zmiany księży (1945-1991) Fotografie, spis inwentarza, protokoły z tradycji mienia kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie dotyczące gruntów kościelnych (1945-1989) Kontrakty dzierżawy, akty notarialne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące zmiany księży i tradycji (1945-1953) Protokoły z tradycji, spis inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP 24.II Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące zmiany księży kościoła (1950-1990) Fotografie, spis inwentarza majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące legatów kościoła -1962    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące spirytualiów kościoła (1946-1988)    
ADK AAP 24.I Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące cmentarza parafialnego (1949-1982)    
ADK AAP 29.IV Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące rachunków kasy kościelnej (1956-1961) Rachunki roczne, sprawozdania finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące rady parafialnej kościoła (1946-1962)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące majątku kościoła parafialnego (1935-1969) Księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła (1949-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące generalia kościoła (1967-1988)    
ADK AAP 25.II Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące budynków kościelnych (1938-1988) Fotografie, projekt plebanii, dokumentacja techniczna kościoła  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Józefa i Wszystkich Świętych w Myjomicach dotyczące gruntów kościelnych (1946-1989) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Niedźwiedziu dotyczące kościoła parafialnego (1975-1979) Mapka, Dekret erygujący parafię pw. św. Anny w Niedźwiedziu (abp J. Stroba 1978 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Niedźwiedziu dotyczące rady parafialnej kościoła brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Niedźwiedziu dotyczące wizytacji pasterskich (1979-1992) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Niedźwiedziu dotyczące zmiany księży (1979-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Niedźwiedziu dotyczące budynków kościelnych (1978-1979) Akty notarialne, kaplica w Niedźwiedziu  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Niedźwiedziu dotyczące rachunków kasy kościelnej brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Niedźwiedziu dotyczące cmentarza parafialnego (1984-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Niedźwiedziu dotyczące spiritualia kościoła (1983-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Anny w Niedźwiedziu dotyczące gruntów kościelnych brak   Teczka pusta
ADK AAP 7.I Akta Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi dotyczące cmentarza parafialnego (1930-1973) Akty notarialne, projekt cmentarza parafialnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi dotyczące spiritualia kościoła (1948-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi dotyczące zmiany księży i tradycji majątku kościoła (1945-1991) Spis inwentarza majątku, protokoły z tradycji, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi dotyczące rady parafialnej (1945-1955)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi dotyczące majątku kościoła  parafialnego (1947-1955) Mapki, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi dotyczące utworzenia parafii (1946-1987) Dekret zmiana granic parafii Nowa Wieś-Koźmin (abp W. Dymek 1947 r.); Dekret zmiana granic parafii Nowa Wieś i Dobrzyca (abp J. Stroba 1983 r.); Dekret zmiana granic parafii Dobrzyca i Nowa Wieś (abp J. Stroba 1987 r.)  
ADK AAP 7.I Akta Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi dotyczące wizytacji pasterskich (1936-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi dotyczące rachunków i kasy kościelnej (1946-1968) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi dotyczące gruntów plebańskich (1946-1958) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej dotyczące kościoła -1956    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej dotyczące kościoła (Spiritualia kościoła Doruchów) (1946-1974) Kopia z mapy katastralnej (1926 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej dotyczące kościoła (Majątek kościoła w Droszkach) (1963-1968)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej dotyczące rady parafialnej (1946-19580    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej dotyczące kasy kościelnej (1946-1958) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej dotyczące spiritualia kościoła (1950-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej dotyczące zmiany księży (1946-1992) Protokoły tradycji mienia kościelnego, spis inwentarza majątku, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej dotyczące wizytacji pasterskich (1946-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej dotyczące budynków kościelnych (1950-1990) Mapki, plany techniczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej dotyczące rachunków kościoła (1946-1970) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące zmiany księży (1945-1975) Protokoły tradycji mienia kościelnego, spis inwentarza kościoła, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące generalia kościoła (1887-1977) Spis ludności  par. Ociąż (dek ołobocki 1887 r.); sprawozdania duszpasterskie, Dekret zmiana granic parafii Ociąż-Biskupice Ołoboczne (abp. W. Dymek 1952 r.); Dekret opieka duszpasterska na pograniczu parafii Ociąż i Biskupice Ołoboczne (abp. A. Baraniak 1977 r.); Dekret opieka duszpasterska na pograniczu parafii Ociąż i Biskupice Ołoboczne (bp. M. Przykucki 1977 r.)  
ADK AAP 6.II Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące budynków kościelnych kościoła (1932-1979) Fotografie, plany  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące wizytacji pasterskich (1985-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP 8.III Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące etatu i rachunków kasy kościelnej (1938-1969) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące rady parafialnej (1945-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1973) Wyciągi z matrykuły, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące legatów dla kościoła (1939-1949) Kopia z mapy katastralnej (1939 r.); testamenty  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące majątku beneficjum proboszcza -1962    
ADK AAP 6.I Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące spiritualia kościoła (1931-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu dotyczące gruntów kościelnych (1945-1958) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie dotyczące budynków kościelnych (1954-1991) Projekty, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie dotyczące zmiany księży (1967-1989) Protokoły z tradycji mienia kościelnego, Dekret ?  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie dotyczące generalia kościoła. (1966-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie dotyczące wizytacji pasterskich (1983-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie dotyczące gruntów kościelnych (1972-1988) Dekret erygujący parafię pw. św. Barbary (abp. A. Baraniak 1972 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie dotyczące spiritualia kościoła (1969-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie dotyczące cmentarza parafialnego -1968    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie dotyczące rachunków kasy kościelnej (1968-1978)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Barbary w Odolanowie dotyczące rady parafialnej (1978-1990)    
ADK AAP 7.III Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące budynków kościelnych (1938-1991) Fotografie, rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące kościoła parafialnego -1972 Dekret erygujący parafię pw. św. Barbary (abp. A. Baraniak 1972 r.)  
ADK AAP 7.II Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1967-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące majątku beneficjalnego kościoła parafialnego (1948-1958) Mapki, wyciągi z matrykuły  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła ADKparafialnego (1948-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne, programy wizytacji  
ADK AAP 7.II Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące legatów kościoła parafialnego (1932-1938)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące majątku beneficjum proboszcza (1936-1990) Księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące rachunków kasy szpitalnej kościoła parafialnego (1947-1949) Rachunki roczne, statut szpitala  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1963-1970) cz. II    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące kasy kościelnej kościoła parafialnego (1946-1969) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1946-1963) cz. I Książeczka Pamiątka Misji świętych w Odolanowie (1947 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1946-1990) Mapki, wyciągi z matrykuły  
ADK AAP 7.II Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1991) Fotografie, protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne, spis inwentarza majątku kościoła  
ADL AAP brak Akta Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie dotyczące gruntów należących do kościoła rzymsko-katolickiego parafialnego -1948 Szkice sytuacyjne-mapki  
ADK AAP 8.II Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1980-1989)    
ADK AAP 8.III Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1932-1986) Rachunki roczne, mapki  
ADK AAP 8.II Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1959-1986) Fotografie, protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne, spis inwentarza  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące majątku  kościoła parafialnego -1991    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1929-1956)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące majątku kościoła parafialnego (1963-1964)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące rachunków i kasy kościoła parafialnego (1946-1960) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1963-1992) cz. II    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1947-1963) cz. I    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1947-1984) Akt notarialny, kontrakt dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1945-1950) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące kościoła parafialnego   (1949-1981) Dekret zmiana granic parafii Olszowa-Podzamcze (abp. W. Dymek 1952 r.); Dekret zmiana granic parafii Olszowa-Podzamcze (abp. A. Baraniak 1961 r.); opis stanu parafii Olszowa wg danych z 1959 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego   (1949-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące rachunków i kasy kościoła parafialnego   (1948-1959) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej dotyczące cmentarza kościoła parafialnego    (1947-1984)    
ADK AAP 9.II Akta Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego                   (1932-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego        (1947-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku dotyczące kasy kościelnej kościoła parafialnego (1936-1966) Rachunki roczne, spis kapitałów (1936 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1946-1989) Kontrakt dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku dotyczące generalia kościoła parafialnego (1947-1979) Dekret ośrodek duszpasterski przy kaplicy pw. św. Wawrzyńca w Wielowsi Klasztornej (abp. J. Stroba 1979 r.); rachunki roczne; sprawozdanie duszpasterskie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku dotyczące majątku kościoła parafialnego (1949-1957) Mapki, wyciągi z matrykuły, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku dotyczące radnych parafialnych kościoła (1946-1989)    
ADK AP brak Akta Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1963-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1947-1966) cz. I    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1966-1990) cz. II    
ADK AAP 11.II Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1987-1992)    
ADK AAP 11.I Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące powiększenia cmentarza kościoła parafialnego (1906-1987) Mapki, akty notarialne  
ADK AAP 11.IV Akta Parafii pw. św. św. Floriana w Opatowie dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1972-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1991) Protokoły z tradycji mienia kościelnego, spis inwentarza, protokoły wizytacji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące majątku beneficjalnego kościoła parafialnego (1988-1991) Odpisy skrócone z księgi wieczystej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące majątku kościoła parafialnego w Opatowie. (1947-1979) Mapki, wyciągi z matrykuły, odpisy z księgi wieczystej,  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1946-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1974-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1949-1991) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne, programy wizytacji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1946-1975) Plan sytuacyjny Domu Katolickiego, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1945-1989) Kontrakty dzierżawy, akty notarialne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące prowizoriów kościoła parafialnego (1945-1960)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1991) Fotografie. Protokoły z tradycji mienia kościoła, spis inwentarza  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Floriana w Opatowie dotyczące rachunków kasy kościelnej kościoła parafialnego (1946-1960) Rachunki roczne  
ADK AAP 16.V Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1947-1988) Fotografie, projekty, plany  
ADK AAP 16.VI Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1988-1992) Plany  
ADK AAP 16.III Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące spirytualiów kościoła parafialnego (1953-1962)    
ADK AAP 16.IV Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące spirytualiów kościoła parafialnego w Ostrowie Wlkp. (1963-1970)    
ADK AAP 16.V Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące spirytualiów kościoła parafialnego (1973-1977)    
ADK AAP 16.VI Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące spirytualiów kościoła parafialnego (1978-1984)    
ADK AAP 16.VII Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące spiritualów kościoła parafialnego (1985-1989)    
ADK AAP 16.VIII Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące spirytualiów kościoła parafialnego (1989-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące spirytualiów kościoła parafialnego (1946-1953)    
ADK AAP 22.VII Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1954-1970) Rachunki roczne, sprawozdania finansowe rady parafialnej  
ADK AAP 16.III Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące zmiany księży  tradycji majątku kościelnego i beneficjalnego kościoła parafialnego (1936-1991) Protokoły z tradycji mienia kościelnego, sprawozdania wizytacyjne, spis inwentarza kościoła  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1948-1978) Mapki plany parcelacyjny, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1947-1987) Sprawozdanie nadzoru cmentarza  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące Areszt Śledczy (1982-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1986-1991) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące majątku kościoła parafialnego (1935-1973) Mapki, plany sytuacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące Kolejowy Szpital Dziecięcy (1986-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące generalia kościoła parafialnego (1947-1990) Ofiara kulturkampfu, zaprawdę najboleśniejsza, opowieść słowno-muzyczna o ustąpieniu kard. Ledóchowskiego ze stolicy św. Wojciecha (J. Pietrzak; Dekret zmiana granic parafii Wysocko Wielkie-Ostrów Wlkp. (abp. W. Dymek 1952 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1946-1972)    
ADK AAP 16.I Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące wizytacji pasterskich parafialnego (1950-1985) Protokoły wizytacji dekanalnych, sprawozdania wizytacyjne, programy wizytacji  
ADK AAP 1 Akta Parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. dotyczące generalia dekanatu ostrowskiego (par. św. Stanisława BM) kościoła parafialnego (1902-1992) Teczka z materiałami z lat 1902-1938 (m.in. pisma kard. E. Dalbora, kard. A. Hlonda); sprawozdania dziekańskie, sprawozdania duszpasterskie, Dekret Ośrodek Duszpasterski w Sadowiu (abp. A. Baraniak 1975 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1950-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne, kroniki i programy wizytacji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące konferencji dekanatu ostrowskiego kościoła parafialnego (1979-1989) Protokoły z konferencji dekanalnych  
ADK AAP IV Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące spiritualia kościoła parafialnego -1992    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące Adoracji Najświętszego Sakramentu kościoła parafialnego -1987    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące wizytacji pasterskich dekanatu ostrowskiego (par. pw. św. Antoniego) (1982-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące generalia kościoła parafialnego (1948-1987) Dekret zmiana granic parafii Lewków i św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. (abp. A. Baraniak 1967 r.); sprawozdania z zajść przed kościołem św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. (13,101983 r.); Dekret Ośrodek Duszpasterski przy kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp. (abp. J. Stroba 1982 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1954-1989) Projekty, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące zmiana księży kościoła parafialnego. (1947-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące generalia dekanatu ostrowskiego (par. pw. św. Antoniego) (1979-1991) Dekanalne sprawozdania duszpasterskie  
ADK AAP III Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1987-1991)    
ADK AAP 17.I Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące budowy i reperacji kościoła parafialnego (1936-1986) Komitet budowy kościoła św. Antoniego, dokumenty powiązane z budową świątyni parafialnej, 1932-1938), fotografie, pocztówka, plany sytuacyjne, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego      
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1948-1965)    
ADK AAP 16.I Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego      
ADK AAP 17.II Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego w Ostrowie Wlkp. (1984-1991) Projekt budowy Domu katechetycznego, mapki i szkice sytuacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1945-1982) Kontrakty dzierżawy, wykaz dzierżawców gruntów parafii św. Antoniego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dotyczące Ośrodka Duszpasterskiego pw. Najświętszego Zbawiciela kościoła parafialnego -1982 Propozycja zasięgu terytorialnego parafii pw. Najśw. Zbawiciela, Dekret Ośrodek Duszpasterski przy kościele pw. św. Najśw. Zbawiciela (abp. J. Stroba 1982 r.); Kościół Najśw. Zbawiciela (opis, wyposażenie inwentarz), opr. ks. T. Szmyt  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp. dotyczące kościoła parafialnego -1983 Dekret parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp. (abp. J. Stroba 1983 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp. dotyczące budynków kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp. dotyczące cmentarza kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp. dotyczące gruntów kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp. dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1982-1991) Protokół z tradycji mienia kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp. dotyczące kościoła parafialnego w Ostrowie Wlkp. brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp. dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1986-1991) Dokument erekcyjny Drogi Krzyżowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp. wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1984-1989) Sprawozdania wizytacyjne, protokoły wizytacji dziekańskich, kronika wizytacji, dekret  powizytacyjny  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. dotyczące kościoła parafialnego (1957-1990) Dekret Ośrodek Duszpasterski (abp. A. Baraniak 1959 r.); Dekret Parafia pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp., (abp. A. Baraniak 1974 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. zmiany księży kościoła parafialnego (1960-1991) Protokoły z tradycji mienia kościelnego, spis inwentarza kościelnego, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. Szpital Miejski im. Tytusa Chałubińskiego (1981-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. gruntów kościelnych kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1970-1989) Sprawozdania wizytacyjne, dekrety powizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. rady parafialnej kościoła parafialnego (1983-1988)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. cmentarza kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. rachunków kasy kościoła parafialnego (1960-1963) Sprawozdania kasowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. spiritualia kościoła parafialnego (1959-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp. budynków kościelnych kościoła parafialnego (1959-1990) Mapki, plany, szkice sytuacyjne, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. generalia kościoła parafialnego (1984-1991) Dekret Ośrodek Duszpasterski pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. (abp. J. Stroba 1984 r.); Dekret Parafia pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. abp. J. Stroba 1991 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. rady parafialnej kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. wizytacja pasterskich kościoła parafialnego (1989-1991) Protokół wizytacji dziekańskiej, sprawozdanie wizytacyjne, kronika wizytacji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. grunty kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. zmiany księży kościoła parafialnego (1984-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. cmentarza kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. spiritualia kościoła parafialnego (1986-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. budynków kościoła parafialnego (1989-1990) Szkic lokalizacyjny kaplicy, mapki, projekty  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. budynków kościoła parafialnego (1980-1992) Projekt koncepcyjny kościoła, koncepcja zagospodarowania przestrzennego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Ducha Świętego w Ostrowie Wlkp. budowy nowego kościoła (1990-1992) Koncepcja architektoniczna kościoła, mapki szkice, plany  
ADK AAP 17.II Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące zmiany księży i tradycji majątku kościoła parafialnego (1945-1958) Sprawozdanie o stanie budynków kościoła, spis majątku i inwentarza kościoła, fotografie  
ADK AAP I Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek (1954-1963) Protokoły z egzaminu kanonicznego sióstr przełożonych  
ADK AAP II Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek (1964-19920    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1954-1991)    
ADK AAP 17.III Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1959-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP 17.III Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1986-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego w Ostrzeszowie. (1948-1990) Wizytacje Dekanalne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące kasy kościelnej kościoła parafialnego (1946-1961) Rachunki roczne, protokoły finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego   (1945-1956)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1956-1967)    
ADK AAP 17.II Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1967-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1948-1992) Sprawozdania wizytacyjne, protokoły wizytacji dziekańskich, program wizytacji kroniki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące majątku beneficjum kościoła parafialnego -1991 Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1946-1952) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1950-1958)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące generalia kościoła parafialnego (1946-1984) Dokumenty abpa W. Dymka erygujące nową parafię pw. św. Andrzeja Apostoła; Dekret zmiana granic parafii Ostrzeszów-Siedlików (abp. W. Dymek 1956 r.); Dekret Opieka duszpasterska na pograniczu parafii Ostrzeszów-Parzynów (abp. A. Baraniak 1967 r.); Dekret Ośrodek Duszpasterski w Śledzianowie (abp. A. Baraniak 1975 r.); Dekret opiek duszpasterska nad mieszkańcami Śledzianów Dwór (abp. A. Baraniak 1975r .); Dekret Ośrodek Duszpasterski przy kościele pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie (abp. J. Stroba 1980 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1948-1991) Projekt podziału, akt notarialny  
ADK AAP 17.II Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1961-1990) Szkice sytuacyjne, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie dotyczące gruntów kościoła parafialnego w Ostrzeszowie. (1981-1991) Mapki, szkice sytuacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1983-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie dotyczące cmentarza parafialnego -1985    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1980-1991) Protokoły z tradycji mienia kościelnego, inwentarz majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie dotyczące kościoła parafialnego (1980-1981) Projekt podziału parafii w Ostrzeszowie, Dekret Ośrodek Duszpasterski przy kościele pw. Chrystusa Króla (abp. J. Stroba 1980 r.); Dekret parafia pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie (abp. J. Stroba 1981 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1981-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1983-1992) Sprawozdania z wizytacji wstępnych, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące majątku beneficjum kościoła parafialnego (1947-1948)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1950-1957)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące generalia kościoła parafialnego (1947-1980)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1948-1992) Inwentarz majątku ruchomego, sprawozdania wizytacyjne, program wizytacji arcypasterskiej, wizytacje wstępne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1950-1955) Inwentarz kościelny i beneficjum  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1947-1984) Wyciągi z matrykuły, kontrakty dzierżawy. Mapki, akty notarialne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące kasy kościoła parafialnego (1949-1962)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące spiritualia kościoła parafialnego (1946-19850    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1946-1989) Sprawozdanie o stanie budynków kościelnych, spis inwentarza, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1952)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1953-1980)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Mikołaja w Parzynowie dotyczące Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych (Rzetnia) (1984-1985)    
ADK AAP 13.III Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące budynków kościoła parafialnego (1984-1990)   Obecnie parafia położona na terenie Wieruszowa
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1950-1951)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1989) Protokoły z tradycji majątku kościelnego, spis inwentarza, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1948-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne programy wizytacji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1955)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1946-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1963-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące rachunków kasy kościelnej kościoła parafialnego (1946-1970) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1945-1989) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące generalia kościoła parafialnego (1952-1961) Dekret zmiana granic parafii Olszowa-Podzamcze (abp. W. Dymek 1952 r.); Dekret zmiana granic parafii Olszowa-Podzamcze (abp. A. Baraniak 1961 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Podzamczu dotyczące majątku kościoła parafialnego (1950-1972)    
ADK AAP 17.IV Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące rachunków kasy kościelnej kościoła parafialnego (1954-1969) Rachunki roczne, sprawozdania finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące rachunków kasy szpitalnej kościoła parafialnego -1948    
ADK AAP 14.III Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1932-1989) Fotografie, dokumenty związane z budową Domu Katolickiego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące zmiany księży i tradycji kościoła parafialnego (1945-1989) Protokoły z mienia tradycji kościelnego, spis inwentarza kościoła, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1958)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące cmentarza grzebalnego kościoła parafialnego (1948-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1946-1976) Kontrakty dzierżawy, akty notarialne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1947-1961)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1961-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1950-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich. Sprawozdania wizytacyjne, programy wizytacji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące majątku beneficjum proboszczowskiego kościoła parafialnego (1990-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli dotyczące majątku kościoła parafialnego (1950-1957) Wyciągi z matrykuły, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1947-1971)    
ADK AAP 15.II Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1954-1989) Fotografie, mapki, szkice sytuacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1980-1981)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1947-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1947-1985) Kontrakty dzierżawy, akty notarialne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1966) Wyciągi z matrykuły, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące generalia kościoła parafialnego (1948-1983) Dekret zmiana granic parafii Pogrzebów i Raszków (abp. J. Stroba 1983 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1991-2002) Dokumenty komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1948-1949)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1946-1961) Rachunki roczne, wykazy kapitałów  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1948-1989) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP 33.IV Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego. (1954-1963) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1947-1966)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1946-1988) Fotografie, spis inwentarza kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1961-1962)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1957)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie dotyczące generalia kościoła parafialnego (1946-1992) Dekret abpa W. Dymka (1946 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego. (1948-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie dotyczące majątku beneficjum kościoła parafialnego (1990-1991) Mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1950-1957)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1949-1983)    
ADK AAP 23.I Akta Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Przygodzicach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1947-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne dekrety powizytacyjne, programy wizytacji  
ADK AAP 23.I Akta Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Przygodzicach dotyczące spirituali kościoła parafialnego (1958-1992)    
ADK AAP 22.I Akta Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Przygodzicach dotyczące zmiany księży i tradycji majątku kościoła parafialnego (1938-1991) Inwentarza kościoła parafialnego, fotografie, protokoły mienia tradycji  
ADK AAP 26.I Akta Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Przygodzicach dotyczące budowy i reperacji kościoła parafialnego (1953-1988) Projekt i mapki  
ADK AAP 24.I Akta Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Przygodzicach dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP 36.I Akta Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Przygodzicach dotyczące etatu i rachunków kasy kościoła parafialnego (1939-1970) Rachunki roczne  
ADK AAP 25.I Akta Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Przygodzicach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP 21.I Akta Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Przygodzicach dotyczące cmentarza kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP 23.I Akta Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Przygodzicach dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego. (1938-1958)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Przygodzicach dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1948)    
ADK AAP 4.IV Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1928-1989) Projekty, plany rozbudowy plebani  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1946-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1968-1971)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1947-1989) Sprawozdania wizytacyjne, protokoły wizytacji dziekańskich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące kościoła parafialnego (1938-1983) Odpis kard. A. Hlond (1938 r.); Dekret zmiana granic parafii Pogrzebów-Raszków (abp. W. Dymek 1952 r.); Dekret zmiana granic parafii Pogrzebów-Raszków (abp. J. Stroba 1983 r.); broszura: W 100-lecie budowy i konsekracji kościoła w Raszkowie ? Zarys historii parafii  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1951-1958)    
ADK AAP 4.II Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1947-1981) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące rachunków kasy szpitalnej kościoła parafialnego (1948-1952)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące gruntów kościelnych kościoła parafialnego (1946-1990) Kontrakty dzierżawy, mapki  
ADK AAP 4.IV Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1954-1968) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1947-1991) Rysunek (szkic) figury Najświętszego Serca Jezusowego  
ADK AAP 8.II Akta Parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Rogaszycach dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego. (1945-1988) Fotografie, spis inwentarza kościelnego, protokoły z mienia tradycji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Rogaszycach dotyczące kasy kościoła parafialnego (1946-1970) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Rogaszycach dotyczące budynków kościoła parafialnego (1946-1987) Szkice, rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Rogaszycach dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1946-1966)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Rogaszycach dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1966-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Rogaszycach dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1952)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Rogaszycach dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1946-1983)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Rogaszycach dotyczące generalia kościoła parafialnego (1951-1979)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Rogaszycach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1948-1991) Inwentarz kościoła parafialnego, sprawozdania wizytacyjne, protokoły wizytacji dziekańskich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi w Roszkach dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1969-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi w Roszkach dotyczące gruntów kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi w Roszkach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1980-1989) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne, dekrety powizytacyjne, programy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi w Roszkach dotyczące kościoła parafialnego (1979-1980) Dekret parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (abp. J. Stroba 1979 r.); Dekret abp. A. Baraniak (1969 r.) Materiały z lat 1936-1939 dotyczące budowy kościoła w Roszkach
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi w Roszkach dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1949-1981)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi w Roszkach dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi w Roszkach dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1953-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi w Roszkach dotyczące budynków kościoła parafialnego (1946-1991) Rysunki perspektywiczne kościoła  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marka Ewangelisty Rososzycy dotyczące kościoła parafialnego (1962-1982) Dekret zmiana granicy parafii Wysocko Wielkie-Rososzyca (abp. A. Baraniak 1969 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marka Ewangelisty Rososzycy dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1950) Mapki, wyciąg z matrykuły  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marka Ewangelisty Rososzycy dotyczące legatów kościoła parafialnego (1962-1972)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1947-1973) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące zmiany księży i tradycji kościoła parafialnego w Rozdrażewie. (1945-1991) Spis inwentarza kościelnego, fotografie  
ADK AAP 13.III Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1932-1990) Projekty, akty notarialne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1948-1972) Inwentaryzacja architektoniczna kościoła parafialnego, Projekt techniczno-roboczy na kapitalny remont hełmu kościoła parafialnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1946-1990) Kontakty dzierżawy, akt notarialny  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące spirytualiów kościoła parafialnego. (1946-1962)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące spirytualiów kościoła parafialnego (1963-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1961-1963) Fotografia, opis techniczny plan  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1976)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1951-1979) Rachunki roczne, protokoły sprawozdawcze  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące rachunków i kasy szpitala (1946-1950) Rachunki, umowy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące kościoła parafialnego -1982 Wykaz katechizacji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące majątku beneficjum proboszczowskiego kościoła parafialnego (1990-1992) Dokumenty komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1950-1968)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Jana Chrzciciela Rozdrażewie dotyczące legatów kościoła parafialnego (1956-1957) Dokument abpa A. Baraniaka (1957 r.)  
ADK AAP 17.I Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1946-1991)   Wydzielona teczka obejmująca lata spirytualia 1930-1936
ADK AAP 17.I Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1955-1987) Projekty  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące rachunków kasy kościoła sukursalnego w Buczku Wielkim parafia (1948-1961)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1986)    
ADK AAP 17.III Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące budynków kościoła parafialnego (1946-1965) Fotografie, projekty, kosztorysy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące generalia kościoła parafialnego (1952-1956) Dekret zmiana granic parafii Krzyżowniki-Rychtal (abp. W. Dymek 1952 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1946-1969) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1946-1960) Rachunki roczne, protokoły sprawozdawcze  
ADK APP brak Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące majątku beneficjum kościoła parafialnego (1989-1990) Mapki, Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1946-1974) Opis i mapa, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1969) Księga wieczysta, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1989) Fotografie, sprawozdanie o stanie budynków kościelnych i beneficjalnych, spis inwentarza  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Rychtalu dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1946-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Chrystusa Króla w Sadowiu dotyczące budynków ośrodka duszpasterskiego (1974-1990) Dekret Ośrodek Duszpasterski w Sadowiu (abp. A. Baraniak 1975 r.); protokoły z wizytacji dziekańskiej, sprawozdania wizytacyjne, dekrety powizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła Siedlikowie dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1948-1988)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1948-1986) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1941-1957)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1976-1985)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1947-1991) Fotografie, spis inwentarza  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1948-1989) Mapki, plany  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła Siedlikowie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1948-1975)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie dotyczące kościoła parafialnego (1945-1969)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie dotyczące kasy kościoła parafialnego (1949-1961) Rachunki roczne, protokoły sprawozdawcze  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego w Siemianicach dotyczące majątku kościoła parafialnego (1935-1964) Księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego w Siemianicach dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1946-1989) Mapka, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego w Siemianicach dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1946-1984)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego w Siemianicach dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1990) Protokoły z tradycji majątku kościelnego i beneficjalnego, fotografie, spis inwentarza  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego w Siemianicach dotyczące cmentarza kościoła parafialnego -1949    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego w Siemianicach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego. (1949-1984) Dekrety powizytacyjne, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego w Siemianicach dotyczące kasy kościoła parafialnego (1946-1965) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego w Siemianicach dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1946-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Idziego w Siemianicach dotyczące budynków kościoła parafialnego (1947-1985) Mapki, plany, fotografie  
ADK AAP 10.IV Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące budynków kościoła parafialnego (1953-1987)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1947-1979) Sprawozdania wizytacyjne, programy wizytacji, tekst pt. Soborowy czyn dobroci (1965 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1945-1965)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1965-1987) Dekret Kapituły Watykańskiej potwierdzający kult Matki Boskiej Skalmierzyckiej (kard. Paweł Marella Rzym 1965 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące majątku kościoła parafialnego (1950-1957)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1948-1956)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące radnych parafialnych kościoła parafialnego (1945-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1982-1990) Dekrety powizytacyjne, protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP 10.I Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące zmiany księży i tradycji kościoła parafialnego (1938-1991) Inwentarz majątku kościelnego, fundacyjnego i plebańskiego, fotografie, protokoły wizytacji dziekańskich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące budynków kościoła parafialnego (1948-1954) Projekt budowy plebani, rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące budynków kościoła parafialnego (1954-1962) Fotografie obrazu MB Skalmierzyckiej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1946-1991) Kontrakty dzierżawy, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące kasy kościoła parafialnego (1936-1969)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące generalia kościoła parafialnego (1959-1991)    
ADK AAP 10.II Akta Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1988-1992)    
ADK AAP 15.I Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące cmentarza kościoła parafialnego -1958 Fotografia, mapka  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1949-1967)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1946-1969)    
ADK AAP 15.III Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące budynków kościoła parafialnego (1947-1980) Szkice sytuacyjne, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1946-1991) Fotografie, inwentarz majątku kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1950-1989) Dekrety powizytacyjne, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące majątku kościoła parafialnego (1950-1958) Mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące rachunków majątku beneficjum proboszczowskiego kościoła parafialnego -1991    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące generalia kościoła parafialnego w Skrzebowej. -1965 Sprawozdanie duszpasterskie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1947-1961) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1947-1993)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1983-1985)    
ADK AAP 18.I Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1971-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne, korniki i programy wizytacji  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1929-1984)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące kościoła parafialnego (1970-1979) Dekret Ośrodek Duszpasterski przy kościele św. Andrzeja Apostoła W Słupi pod Bralinem (abp. A. Baraniak 1970 r.); Dekret Parafia pw. św. Andrzeja apostoła w Słupi pod Bralinem (abp. J. Stroba 1979 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego brak   Teczka pusta
ADK AAP 17.I Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące legatów dla kościoła parafialnego (1931-1933)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1970-1991) Protokoły z tradycji mienia kościelnego, spis inwentarza  
ADK AAP 17.I Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące budowli kościoła budynków plebańskich (1929-1991) Dokumenty z okresu 1929-1938  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego w Słupi pod Bralinem. brak   Teczka pusta
ADK AAP I Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1970-1985)    
ADK AAP 18.I Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1930-1974)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem dotyczące rachunki kasy kościoła parafialnego (1946-1959) Rachunki roczne  
ADK AAP 4.III Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące kościoła parafialnego (1938-1987) Dekret zmiana granic parafii Słupia pod Kępnem i Baranów (abp. J. Stroba 1987 r.)  
ADK AAP 18.II Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące budynków kościoła parafialnego (1946-1989) Fotografie, projekty  
ADK AAP 19.III Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1956-1961) Rachunki roczne  
ADK AAP 19.I Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące cmentarza parafialnego (1948-1992)    
ADK AAP 17.II Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1987-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1949-1992) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1945-1987) Fotografia, mapka  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące gruntów kościoła parafialnego. (1945-1988) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1986) Protokoły z tradycji mienia kościelnego i beneficjalnego, spis inwentarza  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące beneficjum proboszczowskiego kościoła parafialnego -1947 mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1980) Mapka, księga wieczysta, wyciągi z matrykuły  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem dotyczące domu organisty kościoła parafialnego (1967-1968)    
ADK AAP 23.I Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1930-1986)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1945-1985) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące budynków kościoła parafialnego (1950-1984)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące kasy kościoła parafialnego (1946-1961) Rachunki roczne, wykaz kapitałów  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1949)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1991) Fotografie, spis inwentarza, sprawozdanie o stanie budynków kościelnych i beneficjalnych  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące generalia kościoła parafialnego (1946-1965)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące wizyt dekanalnych kościoła parafialnego (1950-1989) Sprawozdania wizytacyjne, protokoły wizytacji dziekańskich  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące cmentarza kościoła parafialnego -1979    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące majątkowe kościoła parafialnego (1950-1980)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Sobótce dotyczące majątkowe kościoła parafialnego (1990-1991) Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicach dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1960-1986) Projekt wstępny na budowę kościółka w Janisławicach  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1955-1992) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicach dotyczące rachunków kasy kościelnej kościoła parafialnego (1948-1969) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicach dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1953-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicach dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1952-1973)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicach dotyczące placówki duszpasterskiej (1945-1965) Dekret zmiana granic parafii Bogdaj-Sośnie (abp. W. Dymek, 1954 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicach dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1950-1984) Inwentarz majątku kościelnego, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1945-1949) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1958) Mapki, wyciągi z matrykuły, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące majątkowe kościoła parafialnego -1958 Mapka  
ADK AAP 27.II Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1981) Sprawozdania o stanie budynków kościoła, Inwentarz majątku kościelnego, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1948-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego w Starymgrodzie. (1945-1974)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące spraw budowlane kościoła parafialnego (1945-1970) Rachunki, umowy, kosztorysy Materiał bez teczki w koszulce
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1948-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1947-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące kasy kościoła parafialnego (1946-1978)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1946-1991) Szkice kościoła parafialnego  
ADK AAP 33.II Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1972-1989) Mapki, szkice  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące majątku kościoła parafialnego (1957-1958)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące majątku almarii św. Anny kościoła parafialnego -1950    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące rachunków kościoła parafialnego. (1946-1968) Rachunki roczne, sprawozdania finansowe  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1949-1991) Fotografie, spis inwentarza, protokoły z tradycji mienia kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1947-1991) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1946-1964) Mapki, wyciągi z matrykuły, kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące gruntów altarii kościoła parafialnego -1948 Wyciąg z matrykuły  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące generalia sprawozdań kościoła parafialnego (1964-1965) Sprawozdanie duszpasterskie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1977)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące cmentarza kościoła parafialnego -1960    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące budynków kościelnych kościoła parafialnego (1953-1957) Kosztorysy, fotografia  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące budynków kościoła parafialnego (1958-1991) Projekt kaplicy katechetycznej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące budynków kościoła parafialnego (1966-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1947-1966)    
ADK AAP 36.II Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczurach dotyczące budynków kościoła parafialnego w Szczurach. (1932-1986)    
ADK AAP 44.III Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczurach dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1954-1969) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczurach dotyczące kościoła parafialnego -1966    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczurach dotyczące wizytacji dekanalnych kościoła parafialnego (1947-1989) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczurach dotyczące budynków kościoła parafialnego (1949-1954)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczurach dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1946-1954)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczurach dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1946-1973) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczurach dotyczące majątkowe kościoła parafialnego (1949-1952) Mapki W aktach teczka Beneficjum proboszczow-skie parafia Szczury archidiecezja poznańska 1982-1990
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczurach dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1947-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczurach dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1947-1992) Sprawozdanie ostanie budynków kościelnych, spis inwentarza, fotografia  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące kościoła parafialnego -1991    
ADK AAP 4.II Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1989-1990) Projekt wstępny-koncepcja kościoła w Uciechowie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1960)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1946-1963) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1948-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1945-1964) Dzierżawa roli beneficjalnej (spis), kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1945-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1990) Spis inwentarza kościelnego, fotografie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1946-1950) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1949-1952) Mapki, księga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące majątku beneficjalnego kościoła parafialnego (1989-1990) Wpisy z rejestru gruntów-mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1948-1990)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1945-1981) Projekt polichromii kościoła  
ADK AAP 5.II Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1956-1990) Fotografie, protokoły z tradycji mienia kościelnego, spis inwentarza  
ADK AAP 5.II Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1976-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1939-1958) Rachunki roczne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1948-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące budynków kościoła parafialnego (1946-1986) Fotografie, protokoły z tradycji mienia kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące cmentarza kościoła parafialnego. (1947-1989) Fotografie, projekt domu pogrzebowego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące gruntów kościoła parafialnego (1946-1989) Kontrakty dzierżawy, mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące kościoła parafialnego -1947 Dekret wyłączenia z parafii Trzcinica miejscowości: Borek, Granice, Laki Wieś, Laski Dwór, Nowa Wieś, Smardze i utworzeniu parafii Laski (abp. W. Dymek 1947 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1949-1992) Protokoły z wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące majątku kościoła parafialnego (1951-1963)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1947-1975)    
ADK AAP 8.I Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1947-1992)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące kościoła parafialnego (1947-1980) Dekret zmiany granic parafii Turkowy i Domasłów (Abp. W. Dymek 1947 r.); Dekret zmiana granic parafii Turkowy-Bralin (abp. A. Baraniak 1969 r.); Dekret Ośrodek Duszpasterski przy kościele św. Andrzeja apostoła w Słupi pod Bralinem (abp. A. Baraniak 1970 r.); Dekret parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem (abp. J. Stroba 1979 r.); Poświęcenie kościoła w Taborze Wielkim par. Turkowy (bp. S. Napierała 1980 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1946-1991) Protokoły wizytacji dziekańskich. Sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące rachunków kasy kościoła parafialnego (1946-1968)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1946-1990) Spis inwentarza, protokoły z tradycji mieni kościelnego  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące majątku beneficjum kościoła parafialnego (1990-1991) Opisy skrócone z księgi wieczystej-mapki  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące budynków kościoła parafialnego (1946-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1972)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące a gruntów kościoła parafialnego (1946-1989) Kontrakty dzierżawy  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące cmentarza kościoła parafialnego (1970-1985)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych dotyczące majątku kościoła parafialnego (1950-1958)    
ADK AAP 1.II Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące zmiany księży kościoła parafialnego (1945-1990) Fotografie, spis inwentarza, protokoły z tradycji mienia kościelnego  
ADK AAP 1.IV Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1968-1989)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące generalia kościoła parafialnego (1948-1970) Dekret zmiana granic parafii Wałów i parafii św. Stanisława w Koźminie (abp. A. Baraniak 1969 r.)  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1946-1962) Projekt figury Matki Bożej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące spirytualia kościoła parafialnego (1962-1991)    
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące majątku kościoła parafialnego (1947-1969) Mapki, wyciągi z matrykuły, sięga wieczysta  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące majątku beneficjalnego proboszcza kościoła parafialnego -1990 Dokumenty Komisji Majątkowej  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1948-1949) Projekt rozbudowy kościoła parafialnego w Wałkowie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące budynków kościoła parafialnego (1949-1965) Projekt rozbudowy kościoła parafialnego w Wałkowie  
ADK AAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące wizytacji pasterskich kościoła parafialnego (1950-1990) Protokoły wizytacji dziekańskich, sprawozdania wizytacyjne  
ADK AAAP brak Akta Parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie dotyczące rady parafialnej kościoła parafialnego (1945-1954)    
ADK