^Back To Top

.

mod.

Zadanie archiwum

Archiwum Kurii Diecezjalnej w Kaliszu ma za zadanie:

  1. Uporządkowanie dotychczasowych dokumentów znajdujących się w archiwum kurialnym;
  2. Sporządzenie katalogu dokumentów znajdujących się w archiwum;
  3. Gromadzenie i katalogowanie bieżących dokumentów dotyczących spraw diecezjalnych;
  4. Działanie na rzecz utworzenia w przyszłości archiwum diecezjalnego, w którym znajdowałyby się dokumenty posiadające walor historyczny, które należałoby uporządkować systematycznie.
Copyright © 2013. - 2017. Archiwum Diecezjalne w Kaliszu  Rights Reserved.