Zadanie archiwum

Archiwum Kurii Diecezjalnej w Kaliszu ma za zadanie:

  1. Uporządkowanie dotychczasowych dokumentów znajdujących się w archiwum kurialnym;
  2. Sporządzenie katalogu dokumentów znajdujących się w archiwum;
  3. Gromadzenie i katalogowanie bieżących dokumentów dotyczących spraw diecezjalnych;
  4. Działanie na rzecz utworzenia w przyszłości archiwum diecezjalnego, w którym znajdowałyby się dokumenty posiadające walor historyczny, które należałoby uporządkować systematycznie.